Warisan Untuk Anak Cucuku

19:00

Untuk anak-cucuku. Saat kau mulai lancar ngaji Quran, kau perlu kenal dengan kitab suci yang kau baca, maka bacalah Ma'rifatul Quran. Saat masuk usia taklif, kau musti paham dasar-dasar agamamu, maka bacalah Dinul Islam.


Tapi perlu kau tahu, bahwa agama Islam tak sekedar dalil-dalil dan aturan-aturan. Maka agar kau bisa mengintip sekelumit jiwa Islam, melalui keteladanan para pewaris Nabi, maka bacalah Miatu Qisshah.


Masuk bulan maulid, kenalilah sekilah pribadi Kanjeng Nabi dengan membaca Maulid Jawi. Jelang bulan puasa, kenali pula kemuliaan-kemuliaannya dengan membaca Tarhibul Ghufran. Lalu selama Ramadan, selami pesan-pesan kitab sucimu dengan membaca Fawaid Quraniyyah.


Laluilah masa mudamu dengan belajar. Baik dari para guru maupun segala kejadian. Hargailah tiap momen, ambillah pelajaran dari semua peristiwa, bacalah Nashaihus Syajar. Sebagai bekal menghadapi problematika kehidupan, bacalah Mafatihul Hayah.


Saat kau siap menikah kelak, bekali dirimu dengan ilmu berumah tangga, bacalah Zadul 'Aris wal 'Arus. Lalu untuk bekal mendidik anak-anak, bacalah Madkhol Tarbiyyah. Sambil meninabobokan anak-anakmu, tembangkan syiiran-syiiran dalam Baitul Abyat.Nak, ini bapak wariskan buatmu beberapa risalah sederhana sebagai penuntun hidup;

1. Ma'rifatul Quran li Ta'limis Shibyan

2. Dinul Islam fi Ma'rifati Arkaniddini lil 'Awwam

3. Baitul Abyat

4. Miatu Qisshah fi Akhlaqil Ulamail Indunisiyyin

5. Maulid Jawi Riwayat Ringkesipun Bendara Kanjeng Nabi

6. Tarhibul Ghufran fi Fadhailis Shiyami wa Syahri Ramadhan

7. Al-Fawaidul Quraniyyah

8. Nashaihus Syajar li Ahlin Nazhori minal Basyar

9. Zadul Aris wal Arus li Nayliz Zawajil Mahrus

10. Al-Madkhol Ilat Tarbiyyatil Islamiyyah

11. Mafatihul Hayah wan Nashaihid Dhiyaiyyah


Warisan yang tak perlu dibagi-belah dengan saudara-saudaramu. Bahkan boleh kau sebar-tebarkan kepada siapapun yang mau.


Tuwel, Selasa 1 Desember 2020

No comments:

Powered by Blogger.